Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei vond de jaarlijkse mei-marathon plaats. Twee dagen lang werd op radio opgeroepen tot steun. Zowel in het gebed alsook financieel.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften en onderneemt geen commerciële activiteiten. Tijdens de Mei-marathon roept Radio Maria u bijzonder op tot steun. Uw bijdrage is onmisbaar. Maandelijks kost Radio Maria € 60.000,-. Een groot gedeelte van dit bedrag wordt reeds door u bijeengebracht. Maar die laatste stap moet nog worden gezet. Helpt u mee Radio Maria te behouden voor Nederland?

Dankbaar!
Na twee prachtige radiodagen mogen we weer heel dankbaar zijn. U hebt namelijk ruimhartig gehoor gegeven aan de oproep tot steun!

(voorlopige) Eindstand: € 36.145,-*

U kunt uiteraard nog steeds uw donatie overmaken naar Radio Maria of een automatische incasso toezeggen.
Voor bankgegevens, machtigen tot automatische incasso e.d. gaat u naar www.radiomaria.nl/doneren

Bankgegevens
IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77
BIC: INGBNL2A
Ten name van Radio Maria te ‘s-Hertogenbosch
Onder vermelding van ‘mei-marathon’

Dankbaar