Beste bidders en bellers, werkers en luisteraars van Radio Maria.

Elk jaar is een geschenk van God. Elk jaar verbindt ons met de Heer, die geboren werd 2020, neen, 2021 jaar geleden (ongeveer). Als we terugkijken zeggen wij onze belijdenis en onze dank aan God. Als we vooruitkijken, prijzen wij de Heer en vertrouwen op zijn genade. Voor ons christenen is elk jaar dus een “Jaar des Heren”.  Maar voor RM-mensen is elk jaar ook een Mariajaar. Want Maria is altijd, hoe dan ook, met Jezus. Welnu, laten we ook in 2021 met Maria en Jezus gaan.

Priester Koos Smits

Radio Maria Nederland wenst u allen een bijzonder gezegend 2021!

Een gezegend 2021!