U heeft het al voorbij horen komen op de Radio, deze week (1 t/m 7 november) is er extra aandacht en gebed voor de Nationale roepingenweek. Radio Maria Nederland neemt hiervoor dagelijks bij alle rozenkransgebeden, elk rozenhoedje de gebedsintentie mee voor religieuze roepingen. Daarnaast kunt u mooie verhalen horen op de radio van religieuzen die hun roeping duidelijk hebben ervaren. Deze verhalen kunt u ook teruglezen hier op de website. Via onderstaande links kunt u de afzonderlijke verhalen lezen.

Diaken Christian
Priester George Garcia
Een moeder uit El Salvador
Zuster Pauline
Zuster Sylvia Atim

“Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van religieuze roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom nu een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.” bron: aartsbisdom.nl

 

 

Nationale roepingenweek 2020