Maria Tenhemelopneming
We vieren vandaag het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, we geloven dat na het aardse leven van Maria, zij met lichaam en geest geheel is opgenomen in de hemelse Glorie, opgenomen bij Jezus Christus onze Heer.

We nodigen u uit om op deze dag aan te sluiten bij het gebed en te luisteren naar de eucharistieviering om 09.30 uur vanuit de H. Lodewijkkerk in Leiden met celebrant pastoor Jeroen Smith.

Maria Tenhemelopneming