De heerlijkheid van God in de schepping is zo mooi zichtbaar, voelbaar én hoorbaar deze lente. Weliswaar kunnen we er niet vrolijk op uit gaan vanwege de corona-maatregelen… maar de vogels fluiten zo mooi, de bloesems brengen kleur, de zon verwarmt ons en een frisse bries waait van tijd tot tijd, heerlijk! Alhoewel het in deze tijd deels ‘buiten ons bereik ligt’ is het er wel.

Zo is Gods heerlijkheid er ook op het geestelijk vlak. In deze tijd is het (misschien) een stuk lastiger om je geloofsleven te voeden en je relatie met God te ervaren, te behouden ofwel te versterken. Radio Maria wenst het je echter toe dat deze tijd verdiepend mag zijn. Radio Maria bid bovendien dat er meer mensen de heerlijkheid van God door het geloof in Jezus Christus vinden.

Dit weekend kun je daar weer samen met Radio Maria vorm aan geven, bijvoorbeeld door
– de missen te volgen, luister vandaag om 09.30 uur naar de mis en zondag om 10.00 uur naar de Hoogmis vanuit de H. Lodewijkkerk in Leiden.

– een programma van Radio Maria te beluisteren zoals ‘Kronieken uit de parochie’ met Pastoor Andy Penne. Tijdstippen vandaag: 08.00 uur / 16.30 uur / 23.15 uur.

– de podcasts te beluisteren van afgelopen week >  klik hier.

– te blijven bidden met elkaar! Radio Maria is een gebedszender waar elke dag veelvuldig gebeden wordt.

Radio Maria wenst jou een goed en gezegend weekend toe.

De heerlijkheid van God