De 7 weken Paastijd vormen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ons hele christelijk geloof is daarop gebaseerd, namelijk op de kruisdood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Dat wordt door de Katholieke Kerk in de liturgie daarom uitbundig gevierd.

Daarom ook biedt Radio Maria dit jaar aan u, biddende luisteraars, gedurende deze zeven paasweken de Completen in een plechtige vorm, gezongen zowel in het Nederlands als in het Latijns.

De teksten hebben we hier voor u op papier gezet: klik hier voor de teksten

Ook kunt u natuurlijk het Nederlands getijdenboek nemen en de Completen in het Nederlands meebidden.

Completen in de Paastijd