“Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.” Joh. 20,20.  

Slechts ’n moment daarvoor waren de leerlingen nog bevangen door angst (ze verschuilden zich in hun verblijf voor de joden) maar door de verschijning van Jezus Christus in hun midden en de woorden “vrede zij u” doorbrak de angst, onzekerheid en het verdriet. Zij waren getuigen van Gods aanwezigheid, de verrezen Heer.  

We verlangen dat Gods aanwezigheid eveneens tastbaar mag zijn in uw midden.
Radio Maria wenst u allen een Zalig Pasen toe!

Zalig Pasen!