Beste luisteraars,

in deze tijd, waarin het coronavirus ons overvalt, keren we ons des te meer tot God. We beseffen dat het leven niet vanzelfsprekend is en dat we God echt nodig hebben. Hij is de enige die uitkomst kan bieden, zijn kinderen zal redden, daarvoor bidden we tot Hem. Hij is het die op uitzonderlijke wijze mensen hoop en kracht geeft om deze tijden te dragen en met Zijn hulp ons in te zetten voor de medemens. In geloof en gebed komen we samen om God te vragen om zijn ontferming in deze situatie.

Jesaja 45, 22
“Wendt u tot Mij, en laat u redden, gij uithoeken der aarde; want Ik ben God en niemand anders.”

Vandaag om 11.00 uur starten we met het extra gebedsuur! P. Koos Smits gaat ons voor in gebed. Bid dit uur mee voor de situatie in Nederland en de wereld door het coronavirus. Elke dinsdagochtend van de week gaan we dit virus samen te lijf in geloof en gebed.

Radio Maria nodigt iedereen uit om zich daarbij aan te sluiten. “De kracht van het gebed is ongekend. Dat maken we bij Radio Maria dagelijks mee”, aldus Ger Zimmermann, voorzitter van het katholieke station.

Extra gebedsuur vanwege het coronavirus (elke dinsdag om 11.00 uur)