Vandaag (3 februari) start een nieuwe serie in het programma “De ladder van Jacob”. Onlangs verscheen de vertaling van het boek van kardinaal Sarah met als titel “Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde”. Deze titel vormt een verwijzing naar de dringende uitnodiging van de twee Emmaüsgangers aan Jezus – die ze op dat moment nog niet als zodanig herkend hadden -: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde”.

Theo Parlevliet laat in deze serie van 22 uitzendingen zoveel mogelijk kardinaal Sarah ‘zelf’ aan het woord en deze spreekt bepaald niet met meel in de mond. In de eerste twee afleveringen maken we eerst kennis met het leven en de persoon van kardinaal Sarah.

Luister dus om 14.00u of 22.15u naar Radio Maria Nederland, via DAB+ en internet (www.radiomaria.nl of de gratis app) – en luister uitzendingen terug via: www.radiomaria.nl/uitzendinggemist.

Aanvullende informatie over deze serie
Dit boek vormt het derde deel van een trilogie. Net als deel 1 (dat onder de titel God of Niets uitkwam) en deel 2 (dat De Kracht van de stilte heet) vormt ook dit boek de neerslag van een serie vraaggesprekken met de Franse publicist Nicolas Diat. Deze karakteriseert het boek in zijn nawoord terecht als ‘een profetische noodkreet’. Wij moeten in dit boek dus geen afstandelijke theologische verhandelingen verwachtingen. En stichtelijke woorden die los van de actualiteit van kerk en wereld staan, zult u er ook niet in aantreffen. De kardinaal spreekt bepaald niet met meel in de mond. “In dit boek zal ik niet terugschrikken voor krachtige bewoordingen”, schrijft hij zelf in de inleiding. “Vergeef het mij als sommige formuleringen van mij u choqueren. Ik wil u echter niet in slaap wiegen met leugenachtige lieve woorden. Ik ben niet op zoek naar succes of populariteit. Dit boek is mijn hartenkreet! Een hartenkreet van liefde voor God en mijn broeders.

Misschien is de centrale dubbele boodschap in dit boek wel dat de crisis van de Kerk vooral een geloofscrisis is en dat, tegelijkertijd en daarmee samenhangend, de neergang van de westerse beschaving veroorzaakt wordt door diezelfde geloofscrisis, een ‘verlies van het gevoel voor Gods transcendentie, het verloren gaan van de antenne voor Gods mysterie en voor Gods majesteit en het steeds verder weg drijven van het besef van Gods nabijheid in Jezus Christus’.

Alvorens we het boek zelf openslaan maken we gedurende de eerste twee uitzendingen uitvoerig kennis met het leven en de persoon van kardinaal Sarah. Vervolgens zullen we kennis maken met zijn visie op Kerk en wereld zoals die ontvouwd wordt in dit nieuwe boek.

In deze serie uitzendingen wordt de kardinaal zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten, maar niet het hele boek wordt voorgelezen. Af en toe worden delen van het boek in eigen woorden samengevat en waar nodig worden korte inleidingen uitgesproken. Naar volledigheid wordt niet gestreefd. Met name veel citaten die Mgr. Sarah van pausen, theologen, filosofen, dichters en romanschrijvers in het boek geeft zullen in de uitzendingen niet te horen zijn. Maar u kunt het boek natuurlijk altijd zelf nog aanschaffen. Het wordt uitgegeven door de uitgeverijen Betsaïda en De Boog.

Start nieuwe serie in het programma “De ladder van Jacob”