De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Moge Gods zegen u allen rijkelijk ten deel vallen! In het bijzonder hen die Gods vrede, een goede gezondheid en zijn voorzienigheid hard nodig hebben! Aan Hem vertrouwen we ons toe, laten we dat elke dag van 2020 bewust doen.

Een gezegend 2020 toegewenst