Vanaf dinsdag 15 januari start Radio Maria een serie wekelijkse programma’s gewijd aan het monumentale middeleeuwse dichtwerk Divina Commedia onder de titel “Met Dante naar God”. In 29 uitzendingen maakt de luisteraar in het gezelschap van een ik-figuur een pelgrimsreis door de drie rijken van het hiernamaals.

Eerst daalt hij samen met de Pelgrim af naar de duistere stinkende helletrechter waar de zielen verblijven zonder enige hoop, het Inferno. Daarna zal hij meemaken hoe de Pelgrim de Louteringsberg bestijgt om zich te zuiveren teneinde waardig bevonden te worden om ten hemel op te stijgen.

Binnen de vorm van een zinnebeeldige beschrijving van een reis van de ziel door de drie rijken van het hiernamaals vinden we de ideeën van talloze oudchristelijke en middeleeuwse theologen, heiligen, mystici en dichters opgetast en treffen we vele verwijzingen naar de H. Schrift en de kerkelijke liturgie aan. Daarnaast ontleent Dante veel aan de wijsheid van de antieke oudheid. Alles bijeen kan men de Commedia, in de woorden van paus Benedictus XV, als een schatkamer van het katholieke geloof opvatten. Tegelijktijdig bevat het dichtwerk ook talloze verwijzingen naar de politieke situatie in het toenmalige Italië. De Commedia handelt dus ook over het aardse vaderland van de dichter.

Het geniale van dit dichtwerk ligt in een volmaakt samengaan van verstand en verbeelding. Vorm en inhoud zijn met elkaar verknoopt: je wordt als aandachtige lezer vaak heen en weer geslingerd tussen de prachtige vormgeving en de diepe wijsheid van de inhoud. Maar ook is het waar dat het lezen van de Commedia voor veel hedendaagse lezers bepaald geen sinecure is. Deze programma’s beogen daarom een eerste inleiding te geven in dit literaire meesterwerk.

Na twee algemene inleidende afleveringen bestaat elke uitzending uit een ‘navertelling’ van een deel van het verhaal, geïllustreerd met korte citaten uit de Commedia zelf; het geheel wordt steeds aangevuld met uitvoerige historische en theologische uitleg. In het tweede en derde deel van de Commedia wordt vaak gezongen en omdat Dante in zijn gedicht meestal precies aangeeft wát er gezongen wordt kan de luisteraar ook daarvan getuige zijn tijdens de uitzendingen.

Met Dante naar God – Een Pelgrimsreis door de Goddelijke Komedie – door Theo Parlevliet

Iedere dinsdag (behalve de eerste dinsdag van de maand) om 14.00 uur (herhaling om 22.15 uur).

Nieuwe programmareeks op Radio Maria: “Met Dante naar God”