De komende 7 maanden geeft de H. Lodewijkparochie, op iedere eerste vrijdag, gehoor aan de oproep van de Paus tot bidden en vasten.

Dit gebeurt door aansluitend op de H. Mis boetepsalmen te bidden. In de kerk zelf kan ondertussen men het kruis vereren.

Radio Maria Nederland zendt iedere vrijdagavond de H. Mis uit vanuit de H. Lodewijkkerk en zal ook het bidden van de boetepsalmen uitzenden. Hier vindt de teksten zodat u, desgewenst, mee kunt bidden.

Extra informatie
Hier vindt u nog een filmpje waarin de pastoor het initiatief wat toelicht.

Op de radio
– Donderdag 6 september om 8:00, 16:30 en 23:15 een item hierover in ‘Uit het land’
– Vrijdag 7 september om 19:00 de H. Mis met aansluitend de boetepsalmen

De heilige Lodewijkparochie in Leiden geeft gehoor aan de oproep van de Paus