Radio Maria Nederland wil bouwen aan een duurzame toekomst. Want ook in de komende 10 jaar wil Radio Maria een blijvende bron van katholieke inspiratie zijn voor allen die op zoek zijn naar ondersteuning in hun geloofs- en gebedsleven en verdieping. Gezien de huidige financiële middelen is het nodig om de organisatie efficiënter vorm te geven.

Radio Maria bevindt zich midden in een feestelijk jubileumjaar waarin het 10-jarig bestaan in Nederland wordt gevierd. Deze mijlpaal stemt tot dankbaarheid voor de afgelopen jaren, maar ook tot nadenken over de toekomst.

Zoals bekend wordt Radio Maria uitsluitend gefinancierd door giften en donaties van mensen die bij willen dragen aan de missie van Radio Maria. In de beginjaren werd Radio Maria Nederland gesteund door de World Family of Radio Maria. Sinds eind 2015 is Radio Maria in Nederland financieel zelfstandig en niet meer afhankelijk van deze ondersteuning.

De bereidheid van luisteraars om Radio Maria financieel te ondersteunen is groot. Tegelijkertijd komt er structureel te weinig geld binnen om, binnen de huidige situatie, een duurzame toekomst voor Radio Maria te kunnen garanderen. Bezuinigingen, met name ook in de personele sfeer, zijn daarom in dit jubileumjaar onvermijdelijk.

De conclusie is dat Radio Maria Nederland het met twee arbeidsplaatsen minder moeten doen. Eén medewerker gaat met vervroegd pensioen, twee medewerkers zijn bereid vrijwillig minder te gaan werken. Daarnaast wordt een tijdelijke aanstelling van een van onze medewerkers helaas niet verlengd.

De krimp van het aantal medewerkers heeft natuurlijk gevolgen. Luisteraars zullen oude vertrouwde stemmen gaan missen en vertrouwd moeten raken met andere. Binnen de organisatie worden de taken herverdeeld en werkprocessen vereenvoudigd.

Het zijn ingrijpende maatregelen, die noodzakelijk zijn, maar ook nieuwe kansen bieden. Een kans om de kwaliteit van de programma’s opnieuw te herijken, met minder middelen in stand te houden en waar mogelijk nog te verbeteren. Het is een geweldige uitdaging om samen met alle vrijwilligers en betrokkenen opnieuw de schouders onder dit bijzondere project te zetten. Met de bijstand van onze Onze Lieve Vrouw op naar de volgende 10 jaar!

Tevens loopt eind augustus het mandaat af dat pater Elias, de huidige programmadirecteur, had om bij Radio Maria werkzaam te zijn. Hij neemt per 1 september afscheid als programmadirecteur maar blijft als vaste referent aan Radio Maria Nederland verbonden. Luisteraars en geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om hem te bedanken voor zijn bijdrage aan het project. Dit kan tijdens de Open Dag van zaterdag 15 september.

Radio Maria gaat een nieuwe fase in