Vereniging Radio Maria Nederland
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KvK-nummer: 17213378
RSIN: 818620572

Missie

Klik hier voor de missie van Radio Maria Nederland.

Radio Maria Nederland streeft haar missie primair na door het uitzenden van radioprogramma’s met gebed, dagelijkse Eucharistieviering, gebedsintenties van luisteraars en informatie op elk niveau over de geloofsschatten van de Kerk, via ter beschikking staande kanalen (DAB+ etherradio, internetradio).

Radio Maria Nederland heeft gedurende heel het jaar radio-uitzendingen verzorgd, nieuwsbrieven uitgebracht en zij organiseert een Open Dag.

Hiervoor heeft Radio Maria Nederland financiële middelen nodig, die afkomstig zijn van donateurs. De financiële middelen die Radio Maria Nederland door de donateurs ter beschikking worden gesteld, worden aangewend voor het uitzenden van de radioprogramma’s en haar overig activiteiten. Al de financiële middelen staan ten dienste aan de missie. Ten behoeve van de continuïteit en gezonde bedrijfsvoering wordt gestreefd een klein eigen vermogen op te bouwen. De kosten worden laag gehouden en waar mogelijk verlaagd.

Het bestuur van Radio Maria Nederland wordt gevormd door :
G. Zimmermann (Voorzitter)
Y. Koopman (Secretaris)
P. Schevers (Penningmeester)
p. Elias F.B. Leyds CSJ

De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording 2015 vindt u hier: Financiële verantwoording 2015

De financiële verantwoording 2014 vindt u hier: Financiële verantwoording 2014

De financiële verantwoording 2013 vindt u hier: Financiële verantwoording 2013