Ieder jaar organiseert Radio Maria Nederland een open dag.
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 16 september.

Globaal programma
11.00 uur – Eucharistieviering

Na de H. Mis is er volop gelegenheid om medewerkers, vrijwilligers en andere luisteraars te ontmoeten. En natuurlijk is er de mogelijkheid om de studio te bekijken.
De gebedstijden worden live gebeden en uitgezonden op de radio. Iedere aanwezige is van harte uitgenodigd om mee te bidden.

15.45 uur – Afsluitende gebedsviering

Locatie:
Radio Maria Nederland
Waalstraat 2
Den Bosch

16 september: Open dag Radio Maria Nederland